Lena Holm Jensen

Kandidat til Borgerrepræsentationen

TRAFIK

Københavns trafikale problemer skal løses! Langsigtet planlægning med respekt for både cyklister og bilejere.

Der skal findes en løsning på problemet med turistbusserne, som holder på Toldbodgade og andre mærkelige steder i byen. 

København er blevet en cykelby og det skal støttes og udvikles.MEN vi har også københavnere, som har bil, og vi har virksomheder og indbyggere, som behøver varer og services. Københavnerne har brug for at kunne parkere deres biler lovligt og nemt, og det er kommunens opgave at sørge for, at der bliver oprettet parkeringspladser i takt med boligudbygningen.

Hvis midtbyen skal gøres bilfri, så skal der skabes parkeringsløsninger for pendlere og turister, som er holdbare og effektive, og som er planlagt i sammenhæng med den offentlige trafik. 

Man lever og arbejder i København, og det skal være til at komme frem.