Lena Holm Jensen

Kandidat til Borgerrepræsentationen

Lorem Ipsum

Her er der noget tekst

Og mere tekst og mere tekst.

SUND FORNUFT - i alle beslutninger

Jeg stiller op til Borgerrepræsentationen. Jeg er erfaren i kommunalpolitik. Har tidligere arbejdet 14 år for borgere og mit lokalsamfund med udgangspunkt i sund fornuft og gode løsninger.

Det vil jeg gerne igen! Jeg lytter til dig - giver dik ikke altid ret - men tager dig alvorligt og sætter mig ind i tingene.  Mine mærkesager er mange, men mit udgangspunkt er helheden - god politik og gode resultater for dig som borger skabes ikke kun på enkeltsager.!

Lorem Ipsum

Her er der noget tekst

Og mere tekst og mere tekst.

Lorem Ipsum

Her er der noget tekst

Og mere tekst og mere tekst.

Mærkesager

 • Du skal kunne regne med en lokalplan - for mange dispensationer
 • Havneområder og kanaler er for alle - også dem, der bor der
 • Jeg lytter til dit høringssvar - læser det ikke bare..
 • Borgerinddragelse
 • 1A og 3A tilbage - ikke alle har fået Metro! Valby og Sydhavnen busmishandles.
 • Prioritering af grønne områder
 • Tryghed i byen for alle
 • Der skal bygges med kvalitet og kulturmiljøer skal bevares. Hvem ønsker en steril pussenusse by?
 • Omtanke I trafikale løsninger. Ikke flere "Dybbølsbro"
 • Der skal arbejdes for de kommunale ydelser
 • Kommunen skal sætte rammerne for en god ungdom - vejlede til  den rigtige uddannelse og skabe gode fritidstilbud
 • God og tryg pasning til de mindste
 • En værdig alderdom I storbyen.
 • Kerneopgaverne skal prioriteres
 • Kultur, fritid og idræt - vigtigt for det gode liv i byen
 • Erhvervslivet er grundstenen til Københavns succes
 • Cykellapning skal tilbage til cykelsmeden
 • Byen skal være ren, men vi kan godt selv betale vores skraldespande og skraldeposer I hjemmet.