Lena Holm Jensen Lindskog

Kandidat til Borgerrepræsentationen


Her er der noget tekst

Og mere tekst og mere tekst.

"SUND FORNUFT" -

i alle beslutninger

Jeg stiller op til Borgerrepræsentationen. Du finder mig som 

nr. 10 på Venstres liste.
Jeg er erfaren i kommunalpolitik. 
Har tidligere arbejdet 14 år for borgere og mit lokalsamfund med udgangspunkt i sund fornuft og gode løsninger.
Det vil jeg gerne igen! 

Jeg lytter til dig - giver dig ikke altid ret - men tager dig alvorligt og sætter mig ind i tingene.  

Mit udgangspunkt er helheden - god politik og gode resultater for dig som borger, skabes ikke kun på enkeltsager.!               

Foto: Jørgen Brandt

Lorem Ipsum

Her er der noget tekst

"DIN STEMME I VANDKANTEN"

Lorem Ipsum

Her er der noget tekst

Og mere tekst og mere tekst.

Mærkesager 

(uddybes under menupunktet "mærkesager")

 • Du skal kunne regne med en lokalplan - for mange dispensationer
 • Havneområder og kanaler er for alle - også dem, der bor der
 • Gode løsninger for de unges festbehov
 • Jeg lytter til dit høringssvar - læser det ikke bare..
 • Borgerinddragelse
 • 1A og 3A tilbage - ikke alle har fået Metro! Valby og Sydhavnen busmishandles.
 • Prioritering af grønne områder
 • Tryghed i byen for alle
 • Der skal bygges med kvalitet og kulturmiljøer skal bevares. Hvem ønsker en steril pussenusse by?
 • Omtanke I trafikale løsninger. Ikke flere "Dybbølsbro"
 • Københavnere har også brug for biler og parkeringspladser!
 • Der skal arbejdes for de kommunale ydelser
 • Kommunen skal sætte rammerne for en god ungdom - vejlede til  den rigtige uddannelse og skabe gode fritidstilbud
 • God og tryg pasning til de mindste - også i private institutioner
 • En værdig alderdom I storbyen.
 • Kerneopgaverne skal prioriteres
 • Kultur, fritid og idræt - vigtigt for det gode liv i byen
 • Erhvervslivet er grundstenen til Københavns succes