Lena Holm Jensen

Kandidat til Borgerrepræsentationen

SUND FORNUFT - i alle beslutninger

Jeg stiller op til Borgerrepræsentationen. Jeg er ny i København, men erfaren i kommunalpolitik. Har de sidste 14 år arbejdet for borgere og mit lokalsamfund med udgangspunkt i sund fornuft og gode løsninger. Jeg lytter til dig - giver dig ikke altid ret - men tager dig alvorligt og sætter mig ind i sagerne. Mine mærkesager er mange, men mit udgangspunkt er helheden - god politik og gode resultater for dig som borger skabes ikke kun på enkeltsager.

Mærkesager

 • Du skal kunne regne med en lokalplan
 • Jeg lytter til dit høringssvar - læser det ikke bare..
 • Borgerinddragelse
 • 1A og 3A tilbage - ikke alle har fået Metro!
 • Prioritering af grønne områder
 • Københavns trafikale problemer skal løses! - Langsigtet planlægning med respekt for både cyklister og bilejere.
 • Der skal arbejdes for de kommunale ydelser
 • Kommunen skal sætte rammerne for en god ungdom - vejlede til  den rigtige uddannelse og skabe gode fritidstilbud
 • God og tryg pasning til de mindste
 • En værdig alderdom
 • Kerneopgaverne skal prioriteres
 • Kultur, fritid og idræt - vigtigt for det gode liv i byen
 • Erhvervslivet er grundstenen til Københavns succes
 • Cykellapning skal tilbage til cykelsmeden
 • Byen skal være tryg og ren