Lena Holm Jensen Lindskog

Kandidat til Borgerrepræsentationen

MÆRKESAGER

Jeg har mange mærkesager - de uddybes løbende under listen:

 • Du skal kunne regne med en lokalplan
 • Jeg lytter til dit høringssvar - læser det ikke bare..
 • Københavns trafikale problemer skal løses! - Langsigtet planlægning med respekt for både cyklister og bilejere.
 • Borgerinddragelse 
 • Der skal arbejdes for de kommunale ydelser
 • Kommunen skal sætte rammerne for en god ungdom - vejlede til  den rigtige uddannelse og skabe gode fritidstilbud
 • God og tryg pasning til de mindste
 • En værdig alderdom
 • Kerneopgaverne skal prioriteres
 • Kultur, fritid og idræt - vigtigt for det gode liv i byen
 • Erhvervslivet er grundstenen til Københavns succes
 • Byen skal være tryg og ren

HAVNEOMRÅDET OG KANALER ER FOR ALLE - OGSÅ DEM, DER BOR DER

Havnen er for os alle!

Københavns havn er fantastisk og skal udnyttes til gavn for alle Københavnere.

Der skal findes en god balance, så alle kan bruge havnen – både dem der bor ved havnen, dem der besøger havneområderne og dem, som bevæger sig PÅ vandet.

Jeg går ind for badezoner – gerne flere bl.a. langs Kalvebod Brygge, som hovedsageligt er beboet af kontorer – men det er også vigtigt at bruge havnen til f.eks. sejlads og roning.

Så…

LÆS MERE

TRAFIK

Københavns trafikale problemer skal løses! Langsigtet planlægning med respekt for både cyklister og bilejere.

København er blevet en cykelby og det skal støttes og udvikles. MEN vi har også københavnere, som har bil, og vi har virksomheder og indbyggere, som behøver varer og services. Københavnerne har brug for at kunne parkere deres biler lovligt og nemt, og det er kommunens opgave at sørge for, at der bliver oprettet parkeringspladser i takt med boligudbygningen…
LÆS MERE

Lokalplaner


DU SKAL KUNNE REGNE MED EN LOKALPLAN!


Der bygges mange boliger i København i øjeblikket - mange købes på projektstadiet og derfor går der måske flere år, før man kan flytte ind i sin nye bolig. Det er godt for København at få mange nye borgere, men vi skal også behandle dem ordentligt - de skal ikke være til grin for egne penge og flytte ind til en reduceret eller helt…

LÆS MERE

PRIVATØKONOMI I FOLKESKOLEN

I København skal der undervises i privatøkonomi i folkeskolen. 

Der er mange fristelser for unge i dag, og mange økonomiske forhold at tage stilling til og håndtere. Derfor er det vigtigt, at børn og unge tidligt lærer at håndtere penge på en fornuftig måde  - kende til et budget og passe på "luksusfælder". 

Det er tit efterspurgt blandt unge jeg kender, og mange ved ikke nok om skat, arbejdsmarkedsbidrag og alle de andre poster på deres…

LÆS MERE

DEN GODE UNGDOMSUDDANNELSE

Jeg har arbejdet med unge mennesker hver dag i 25 år og kender mange af deres drømme om uddannelse, job og karriere.

Jeg vil arbejde for at vi giver unge mennesker den bedste vejledning til den ungdomsuddannelse, som passer til dem. Den akademiske vej passer ikke til alle. Vi har brug for alle uddannelser og alle fag.

Vi skal støtte med lærepladser, styrke samarbejdet med virksomheder og sikre, at uddannelsesvejledning i folkeskolen tager udgangspunkt…

LÆS MERE

KUNST i BYRUMMET

Når vi nu ikke har så meget grønt at kigge på, så har vi heldigvis mulighed for at fremme kunst i bybilledet.

Gavlmalerier, plankeværker, organiseret graffiti og skulpturer i lokalområder, som siger noget om området, er muligheder, som skal udnyttes.

Jeg vil arbejde for, at der kommer mere kunst ud i byen i samarbejde med borgerne, som skal se på det, og kunstnerne, som skal skabe den.

Kunst…

LÆS MERE