Lena Holm Jensen Lindskog

Kandidat til Borgerrepræsentationen

MÆRKESAGER

Jeg har mange mærkesager - de uddybes under listen:

 • Du skal kunne regne med en lokalplan
 • Jeg lytter til dit høringssvar - læser det ikke bare..
 • Københavns trafikale problemer skal løses! - Langsigtet planlægning med respekt for både cyklister og bilejere.
 • Borgerinddragelse 
 • Der skal arbejdes for de kommunale ydelser
 • Kommunen skal sætte rammerne for en god ungdom - vejlede til  den rigtige uddannelse og skabe gode fritidstilbud
 • God og tryg pasning til de mindste
 • En værdig alderdom
 • Kerneopgaverne skal prioriteres
 • Kultur, fritid og idræt - vigtigt for det gode liv i byen
 • Erhvervslivet er grundstenen til Københavns succes
 • Cykellapning skal tilbage til cykelsmeden
 • Byen skal være tryg og ren

Lokalplaner


du skal kunne regne med en lokalplan!

Siden jeg er flyttet til København, har jeg hørt og læst om mange utilfredse borgere, som har købt "katten i sækken".
Lokalplaner ændres, og lige pludselig er der ændret på f.eks. udsigt og formål. Det er ikke i orden!
Der må være dialog og information, og lokalplaner skal gennemtænkes, så nye borgere ved, hvad de har at rette sig efter.


LÆS MERE

TRAFIK

Københavns trafikale problemer skal løses! Langsigtet planlægning med respekt for både cyklister og bilejere.

København er blevet en cykelby og det skal støttes og udvikles. MEN vi har også københavnere, som har bil, og vi har virksomheder og indbyggere, som behøver varer og services. Københavnerne har brug for at kunne parkere deres biler lovligt og nemt, og det er kommunens opgave at sørge for, at der bliver oprettet parkeringspladser i takt med boligudbygningen.…
LÆS MERE