Lena Holm Jensen Lindskog

Kandidat til Borgerrepræsentationen

HAVNEOMRÅDET OG KANALER ER FOR ALLE - OGSÅ DEM, DER BOR DER

Havnen er for os alle!

Københavns havn er fantastisk og skal udnyttes til gavn for alle Københavnere.

Der skal findes en god balance, så alle kan bruge havnen – både dem der bor ved havnen, dem der besøger havneområderne og dem, som bevæger sig PÅ vandet.

Jeg går ind for badezoner – gerne flere bl.a. langs Kalvebod Brygge, som hovedsageligt er beboet af kontorer – men det er også vigtigt at bruge havnen til f.eks. sejlads og roning.

Så jeg er imod, at man bare kan springe i alle steder.

Om sommeren er der mange farlige situationer pga. badende, som ikke ser sig for og bader ulovligt og dermed er til fare for sig selv og trafikken i havnen.

Der skal findes steder langs havnen, hvor der kan festes – og festerne skal fjernes fra de steder, hvor borgerne bor og skal bruge deres nattesøvn.

Sameksistens må være muligt med hensyntagen og regulering.