Lena Holm Jensen Lindskog

Kandidat til Borgerrepræsentationen

DEN GODE UNGDOMSUDDANNELSE

Jeg har arbejdet med unge mennesker hver dag i 25 år og kender mange af deres drømme om uddannelse, job og karriere.

Jeg vil arbejde for at vi giver unge mennesker den bedste vejledning til den ungdomsuddannelse, som passer til dem. Den akademiske vej passer ikke til alle. Vi har brug for alle uddannelser og alle fag.

Vi skal støtte med lærepladser, styrke samarbejdet med virksomheder og sikre, at uddannelsesvejledning i folkeskolen tager udgangspunkt i den enkelte elevs interesser og kompetencer.

Der skal ske en holdningsændring til, hvad der er den bedste og mest prestigefyldte ungdomsuddannelse – alle ungdomsuddannelser er adgang til vigtige stillinger i samfundet!